Frivillig momsregistrering

Vad innebär frivillig momsregistrering?

Om du ska hyra ut lokal finns det ett antal faktorer som du bör känna till när det kommer till mervärdesskatt, tillika moms. Allt som rör frivillig momsregistrering kontrolleras av Skatteverket.

Generellt sett är uthyrning och annan upplåtelse av fastigheter fri från skatteplikt enligt mervärdesskattslagen, man brukar kalla det frivillig momsregistrering. Dock har du som hyresvärd inte rätt till avdrag för ingående moms på inköp för den uthyrda lokalen. Det är den typen av uthyrning som kan göra dig frivilligt skatteskyldig. Vidare är det endast fastigheter i Sverige som kan ta del av den frivilliga skattskyldigheten, alltså frivillig momsregistrering. Har du som hyresvärd fastigheter eller lokaler i utlandet skall dessa inte momsbeskattas i Sverige. Gäller det en utländsk företagare som hyr din kommersiella fastighet eller lokal, så kan du bli frivilligt skattskyldig trots att denne inte är registrerad till moms i Sverige. Utgångspunkten är att den utländske företagaren har rätt till återbetalning av moms efter ansökan hos Skatteverket. Var extra uppmärksam när det handlar om frivillig momsregistrering och lokaler i utlandet, eller utländska hyresgäster.

Hitta en hyresgäst/köpare till din lokal

Vad finns det för undantag för frivillig momsregistrering?

Frivillig momsregistrering gäller inte alltid, det är viktigt att vara uppmärksam. I vissa fall är uthyrningen momspliktig, alltså fall som skiljer sig från huvudregeln. I dessa fall är uthyrningen av fastighet alltid momspliktig:

  • Rum i hotellrörelse eller liknande
  • Garage eller parkeringsplats till andra än hyresgäster i fastigheten eller anställda
  • Jordbruksarrende
  • Hamn eller flygplats
  • Förvaringsboxar
  • Utrymmen för reklam eller annonsering
  • Verksamhetstillbehör
  • Uthyrning till en mobiloperatör av plats på mast


Mest populära kategorierna på Verksamhetslokaler.se: