Franchise

Franchise, eller franchising, kan snarare ses som en affärsmodell och inte en bolagsform, där en näringsidkare ges rätten av varumärkesägaren att mot en avgift distrubera en specifik produkt eller ett helt koncept. Det finns en rad fördelar med franchising, där en av de mest framstående fördelarna är profilering av ett redan väletablerat varumärke, där man startar med ett redan starkt och uppbyggt varumärke. Likaså blir man en del av ett större nätverk och kan därigenom utvinna fördelar inom ramen för marknadsföring, rekrytering, bokföring och andra övergripande områden.

Det kommer också en del begränsningar med franschising då man distruberar någon annans varumärke. Här förekommer ofta strikta riktlinjer på profilering och en tydlig agenda på såväl värderingar och policies – gentemot såväl kunder som anställda.

Mest populära kategorierna på Verksamhetslokaler.se: