Enskild firma

Vad är en enskild firma?

En enskild firma är en företagsform där ägarens ekonomi är nära sammankopplad med företagets. Ägaren är därmed egenföretagare och redovisar överskott respektive underskott i sin privata inkomstdeklaration. Vidare är det näringsidkarens personnummer som också bildar företagets organisationsnummer. Den enskilda firman passar ofta bra för mindre företag utan några anställda. När företaget växer och behöver fast anställda, är det vanligt förekommande att den enskilda firman registreras som ett aktiebolag. Detta då näringsidkaren i en enskild firma är personligt ansvariga för anställningsskydd, arbetsskador, förlorad arbetstid vid sjukdom etc.

Vad finns det för för- och nackdelar med enskild firma?

Att starta enskild firma är både enkelt och relativt billigt. Det vill säga att det inte krävs nämnvärt startkapital för att upprätta denna bolagsform samtidigt som det möjliggör företagande för enskilda individer då det inte krävs någon formell styrelse.
Det som i många fall blir argumenterat mot den enskilda firman som bolagsform är att den personliga ekonomin och företagsekonomin inte hålls isär och därmed utsätter den näringsidkaren för större personlig risk.

Mest populära kategorierna på Verksamhetslokaler.se: