Besittningsskydd

Det finns två sorters besittningsskydd. Dels finns det direkta besittningsskyddet som verkar för att stärka hyrensgästens villkor i relation till hyresvärden, bland annat genom att ge hyresgästen rätten till att förlänga tidsbestämda hyresavtal, under förutsättningen att hyresrätten ej har blivit förverkad. Dels finns det indirekta besittningsskyddet, som istället för att hindra hyresvärdens möjligheter till uppsägning av hyresgästen, verkar genom att tvinga hyresvärden att utbetala en hel årshyra så tillvida det inte föreligger sakliga skäl för uppsägning av kontraktet.

En lokalhyresgäst har som regel besittningsskydd om inte hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd. Besittningsskyddet kan även avsägas enligt överenskommelse. Det är alltid en god idé att vara uppmärksam gällande besittningsskydd vid såväl hyrande som uthyrande av lokal.

Mest populära kategorierna på Verksamhetslokaler.se: