Andrahandskontrakt

Vad är ett andrahandskontrakt?

Ett andrahandskontrakt är ett kontrakt där en befintlig hyresgäst hyr till en tredje part. I motsats till förstahandskontrakt, där kontraktet skrivs direkt mellan hyresvärd och hyresgäst, skrivs andrahandskontraktet i sin tur mellan den befintliga hyresgästen och den part som denne önskar hyra ut till. Andrahandskontrakt är typiskt kortare och tidsbegränsade kontrakt. Vidare är det inte ovanligt förekommande att hyran är högre på ett andrahandskontrakt gentemot vad som står på orginalkontraktet.

Att tänka på vid andrahandskontrakt

När man ska skriva ett andrahandskontrakt, finns det fler saker som man ska tänka på. Ett andrahandskontrakt skall inkludera både hyresgästen och hyresvärdens fulla namn, adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Kontraktet ska också specificera vilken lokal som andrahandskontraktetet gäller, vad syftet med uthyrningen är, vilken period som uthyrningen gäller samt uppsägningstid. Det är också att inkludera i andrahandskontraktet vad hyran är, vilken dag i månaden som den skall betalas, kontonummer och om det är i förskott. Ytterligare är det av värde att ta med kostnader som ingår, vad som sker med eventuella skador samt besittningsskydd.

Mest populära kategorierna på Verksamhetslokaler.se: