Aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

I Sverige förkortas ett aktiebolag ofta till AB. Aktiebolag är en bolagsform som karaktäriseras av att ägarna saknar personligt ansvar. Ytterligare karaktäriseras ett aktiebolag av att det krävs ett insatskapital, även kallat aktiekapital. De flesta länder runt om i världen erbjuder sina medborgare att bilda bolag som blir en juridisk person, bolag som liknar den form av aktiebolag som vi har i Sverige idag. Bolagsformen kommer ursprungligen från England och regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Man kan även skilja på privata och publika aktiebolag. Skillnaderna är att publika aktiebolag finns noterade på börsen medan privata aktiebolag inte behöver annonsera ut sina aktier. Även insatskapitalet skiljer sig åt mellan privata och publika aktiebolag. Det krävs minst 50 000 kronor för ett privat aktiebolag medan det krävs minst 500 000 för ett publikt aktiebolag.

Mest populära kategorierna på Verksamhetslokaler.se: